Ruční sklad 4.0: Jednoduchý, pružný, škálovatelný

Snižování nákladů, podpora růstu

Automatizace ručních procesů

Automatizace ručních procesů

U ručních skladových systémů probíhá naskladňování staticky a odborný personál zboží naskladňuje, vyskladňuje nebo přeskladňuje podle principu "muž ke zboží". Odběr materiálu probíhá u této skladovací techniky zpravidla bez automatických pomocných prostředků. Výhodami manuálního skladování jsou vysoká pružnost, škálovatelnost a nízké pořizovací náklady. Proto se používá v podnicích veškerých velikostí a napříč všemi odvětvími. Vzhledem k vysoké potřebě obslužného personálu jsou však provozní náklady současně vyšší než u automatického skladovacího systému. Automatizační řešení plug&play od viastore dokáže automatizovat i manuální procesy, aby dlouhodobě snížilo náklady a vytvořilo prostor pro růst.

viarobot: Automatizace plug&play pro manuální sklady

viarobot se snadno zavede a uvede do provozu prostřednictvím funkčnosti plug&play. Systém je pružný a přizpůsobuje se stávajícím skladovým a stavebním strukturám. viarobot roste spolu se svými úkoly a lze jej použít jak v malých skladech s nepočetnými regály, tak ve velkých logistických centrech.

Jak se o viarobotu dozvědět více
viarobot je pružný a přizpůsobuje se stávajícím skladovým a stavebním strukturám. viarobot roste spolu se svými úkoly a lze jej použít jak v malých skladech s nepočetnými regály, tak ve velkých logistických centrech.