Sklad pro zásobování výroby

Pro úspěšné zásobování výroby a montáže je nezbytné efektivní skladování a procesy, které jsou optimálně sladěné navzájem. Společnost viastore Vám s cílenými logistickými opatřeními pomůže zefektivnit vnitropodnikové procesy tak, aby byly výkonnější, bezpečnější a úspornější, a tím nejen zlepšit Vaši schopnost dodání, nýbrž i zvýšit konkurenceschopnost. K tomu patří mimo jiné zásobování výroby "just-in-time" nebo "just-in-sequence". Máte tak možnost minimalizovat skladové zásoby pro montáž a ušetřit cenné skladové plochy. Snížení oběžných a skladových zásob při zásobování výroby naproti tomu snižuje náklady, zvyšuje průběžnou rychlost a zlepšuje hospodárnost celého Vašeho podniku.

Pro dosažení plynulých procesů napojíme náš systém pro správu skladů viadat na Váš MES nebo začleníme Vaše zásobování výroby do software pro správu skladu viadat, anebo provedeme integraci do SAP - v závislosti na Vaší infrastruktuře.

distribuční centrum

Společnost viastore je jakožto intralogistický expert díky své dlouholeté zkušenosti nejlépe seznámena s požadavky na skladové systémy pro montáž a výrobu. Pro každou aplikaci Vám nabízíme vhodné řešení - speciálně přizpůsobené Vašim požadavkům.

Více informací a videí najdete v naší > mediatéce.

>> Zeptejte se nás