Výhody viarobotu

 • Univerzálně použitelný: viarobot lze přizpůsobit každé konstrukci budovy
 • Automatizace v manuálním regálu: jednoduše se využije stávající manuální regálový systém
 • Na výkyvy ve spotřebě reaguje rychle a prostě: díky chytrému a inteligentnímu softwaru můžete kdykoliv aktivovat další roboty a výkyvy ve spotřebě tak vyrovnat.
 • 100% schopnost dodávky a disponibilita v důsledku redundance robotů
 • Pružnost provozního režimu: automatika nebo manuál
 • Řízení systému a přípravy zboží k odběru zajišťuje špičkový software viadat
viarobot passt sich an jede Gebäudestruktur an und wächst mit Ihren Anforderung mit.

Vaše výhoda oproti manuálnímu skladu

 • Zvýšení kapacity skladovacích míst až o 40 %
 • Zvýšení průchodnosti až o 20 %
 • Snížení chybovosti při přípravě zboží k odběru
 • Maximální procesní bezpečnost
 • Sledovatelnost a evidovatelnost průchodů
 • Není zapotřebí svícení ani topení
viarobot: higher lever utilization of manual warehouses
Práce s viarobotem
Na úvodní stránku