Kontakt

*Vyplňte prosím povinná pole.


Zajímá měPokud jste v rámci požadavku na kontakt uvedli osobní data, začleníme tato data do naší databáze pro zpracování Vašeho požadavku podle potřeby a vytvoření kontaktu s Vámi. Data se vymažou, pokud již není uložení pro úplné dosažení účelu potřebné nebo je odůvodněný nějaký jiný legitimní podklad a/nebo zákonné závazky (např. obchodní a daňové povinnosti uschovávat záznamy) brání smazání. Podrobné informace týkající se zacházení s osobními daty získáte zde.