Přihlášení pro rozdělovníky viastore

Ještě cílenější informace

*Vyplňte prosím povinná pole.


Mrzí nás, že již nechcete dostávat informace společnosti viastore. Smazali jsme Vás z uvedených rozdělovníků informací:

Vaše osobní údaje zadané v rámci přihlášení k rozdělovníku informací zařadíme do naší databáze, abychom Vám mohli poskytovat informace, které jste označili křížkem ve výše uvedeném formuláři. Shromážděné údaje smažeme, není-li již jejich další uchovávání k dosažení účelu potřebné (a to zvláště proto, že jste se z rozdělovníku odhlásili) a netrvá-li žádný jiný důvod k ověření totožnosti (např. je další zpracovávání Vašich údajů potřebné pro plnění smlouvy) nebo není nutné další ukládání k plnění zákonných povinností (např. obchodně a daňově právní povinnosti uchovávání). V posledním případě smažeme Vaše údaje po uplynutí příslušných lhůt pro uchovávání. Podrobné informace týkající se zacházení s osobními údaji ve společnosti viastore získáte na adrese  https://www.viastore.cz/ochrana-dat/

Kliknutím na tlačítko „ODESLAT“ udělujete svůj souhlas se zpracováním Vašich údajů podle výše uvedeného popisu – a bližšího vysvětlení v prohlášení o ochraně údajů viastore. Před prvním zasláním informačního materiálu Vás znovu prosíme o potvrzení svého přihlášení prostřednictvím tzv. procesu Double-Opt-In. Svůj dříve udělený souhlas můžete kdykoliv s účinností v budoucnosti bez uvedení důvodů odvolat.


Formulář odhlášení