Prohlášení o ochraně osobních dat

viastore GROUP (viastore SYSTEMS a viastore SOFTWARE) dbá práv na ochranu osobnosti všech osob, které navštěvují její webovou stránku nebo které se zapisují do jejích interaktivních formulářů. Toto prohlášení o ochraně osobních dat popisuje, jaké informace společnost viastore GROUP prostřednictvím této stránky získává a co se s těmito informacemi stane. Seznámíte se zde i s tím, co musíte udělat, když si nepřejete, aby společnost viastore GROUP získávala vaše osobní data.

Pokud nám svá osobní data sdělíte, využíváme je tímto způsobem:

  • Ukládáme a používáme tato data, abychom lépe poznali přání našich zákazníků.
  • Tím se snažíme naše nabídky a produkty vylepšovat podle těchto přání.
  • Používáme tato data, abychom s vámi vytvořili kontakt a informovali vás poštou, telefonem a e-mailem o aktuálních tématech z naší firmy.
  • Používáme tato data, abychom vám případně umožnili přístup k odděleným oblastem naší stránky, ve kterých máme připravené zvláštní obsahy.

viastore GROUP o nebude shromažďovat žádná data týkající se vaší osoby, jakými je vaše jméno, adresa, číslo telefonu a e-mailová adresa, pokud nám to dobrovolně a vědomě nedovolíte.

Pokud si nepřejete, abychom ukládali data týkající se vaší osoby, neoznamujte nám je prosím. Pokud jste nám už taková data sdělili a přejete si, abychom je vymazali, pošlete nám prosím e-mail nebo nám zavolejte. Naše kontaktní údaje najdete na konci tohoto prohlášení. Tato data potom z našich nosičů vymažeme.

V některých případech shromažďujeme data, která nejsou přiřazena vaši osobě. Mohou to být např. informace o prohlížeči, který používáte, nebo o operačním systému nebo jméno domény, ze které navštěvujete naši stránku.

Všechny osoby uvedené na webových stránkách viastore výslovně odmítají jakékoliv komerční využití a předávání jejich údajů podle § 28 spolkového zákona o ochraně údajů.

Google Analytics

„Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“).

Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se uloží na vašem počítači a které umožní analýzu používání webové stránky vámi. Informace vytvořené prostřednictvím Cookie o vašem používání webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam ukládány. V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce však bude vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předtím zkrácena.

Pouze ve výjimečných případech se úplná IP adresa přenese na server Google v USA a tam se zkrátí. Z pověření provozovatele této webové stránky společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho využívání webové stránky, k sestavování reportů o aktivitách webové stránky a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webové stránky a používáním internetu provozovateli webové stránky. V rámci Google Analytics vaším prohlížečem sdělená IP adresa nebude společností Google spojována s jinými daty.

Ukládání Cookies můžete zabránit příslušným nastavením vašeho prohlížečového softwaru; upozorňujeme vás však na to, že v tomto případě nebudete případně moci používat v plném rozsahu veškeré funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit shromažďování dat vytvářených prostřednictvím Cookie a vztahujících se k vašemu používání webové stránky (vč. vaší IP adresy) společností Google a rovněž zpracovávání těchto dat společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete na níže uvedeném odkazu dostupný plugin prohlížeče [Google Analytics Opt-out Browser Add-on].“

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních dat

viastore GROUP si vyhrazuje právo, v případě potřeby toto prohlášení změnit. Pokud by k takové změně došlo, můžete to zjistit podle data změny, přiloženého k tomuto prohlášení.

Kontakt na nás

Pokud jste nám už poslali vaše osobní data a přejete si, abychom je vymazali, sdělte nám prosím toto přání e-mailem na adresu: info@viastore.de.
Nebo volejte pana Dr. Matthias Schweizer na čísle: 0049 (0) 711 98 18-142.

Datum poslední změny: 28. září 2017