Poradenství v oblasti intralogistiky

Díky know-how a zkušenostem z více než 45 let poradenství a plánování v oblasti intralogistiky se stáváme vhodným partnerem pro každý projekt. Jako poradci, plánovači a podnikatelský subjekt jsme realizovali více než 3000 skladů a distribučních center ve více než 30 zemích a zpracovali více než 5000 modernizací. Náš software na správu skladu viadat využívá více než 16000 uživatelů. Na naše logistická řešení založená na technologii SAP se spoléhá více než 4000 uživatelů.

Společně s vámi vypracujeme řešení optimálního materiálového toku přesně pro vaše potřeby. Naši specialisté na skladové poradenství a plánování zjistí společně s vámi skutečný stav, vaše cíle a představy a vyvinou na základě toho pomocí nejmodernějších plánovacích nástrojů intralogistický systém, který bude přesně přizpůsobený vašim požadavkům. Transparentně, ve stanovené lhůtě a s efektivními náklady. Nezáleží na tom, zda se jedná o nový projekt, rozšíření nebo změnu struktury skladů a logistických center: u společnosti viastore je vaše intralogistika v dobrých rukou.