Materiálový tok propojený mezi výrobou a skladem

Procesy logistiky a výroby dnes platí za "integrované", ve skutečnosti jsou to ale v řadě podniků ještě stále oddělené světy. Častokrát existují kontaktní body právě v předávacích bodech materiálu a zboží. Důsledkem jsou neprůhledné a zdlouhavé procesy, příliš vysoké skladové a oběžné zásoby stejně jako časové a kvalitativní ztráty. Efektivní výroba a velikost série 1 jsou zbožným přáním.

Tak to být nemá.

Integrované propojení správy skladu (WMS), řízení dopravy (WES) a systému řízení výroby (MES) umožňuje vyšší průhlednost a účinně vzájemně návazné procesy. To zvyšuje spokojenost zákazníků a uvolňuje navázaný kapitál na důležité investice.

WMS viadat a HYDRA

  • Navázání výrobních strojů prostřednictvím MES na WES
  • Přeprava materiálu s výrobními procesy
  • Podávání materiálu podle potřeb a zbožová likvidace strojů a supermarketů přesně těmi díly, kterých je tam právě třeba, a to jeřábem, paletizačním vozíkem, silničním tahem, dopravní technikou, AGV atd.